20. 4. - Projekt I. stupně - Den Země - 22. 4.

V pátek 22. dubna se v rámci Dne Země uskuteční pro žáky prvního stupně projektový den, kdy žáci během dopoledních hodin budou plnit aktivity a činnosti spojené s tématy vztahujícími se k přírodě (les, voda, živočichové, orientace v přírodě, ochrana přírody…..).

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG