21. 6. - Plán práce do konce školního roku

21. 6. - 25. 6. - klasická výuka podle rozvrhu


23. 6. - II. A a II. B - exkurze Velké Meziříčí


28. 6. - odevzdávání učebnice, přijetí učebnic pro příští školní rok


29. 6. - cvičení v přírodě, děti si odnesou vše ze šaten kromě přezůvek


30. 6. - ukončení školního roku, odměny aktivním žákům, rozdání vysvědčení, předpokládaný konec 9.00 - postupné vydávání oběda jednotlivým třídám

 

30. 6. - slavnostní rozloučení se žáky IX. třídy, poslední zvonění


 

Přejeme všem dětem a jejich rodičům pohodové zasloužené prázdniny!

 

Nový školní rok začne ve středu 1. září 2021!

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG