22. 3. - Zápis dětí do I. třídy - informace, rezervace, formuláře

Zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023 proběhne v pátek 8. dubna 2022 v učebně číslo 67 (vedle školní družiny) v době od 7.15 do 16.30 hodin.


K zápisu se dostaví děti trvale přihlášené v obcích Kněževes, Krásněves, Pavlov, Radostín nad Oslavou, Znětínek, Zadní Zhořec a jsou narozené v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016, dále děti, které měly minulý rok odklad školní docházky. 


Rodiče přihlašují své dítě v rezervačním systému:

Rezervace možná od 25. 3. - do 6. 4. 2022

odkaz: 

http://skolaradostinno.reservando.cz/#!/bookings/full/1764/2022-04-08


K zápisu se dostaví rodiče i v případě, že budou žádat o odklad školní docházky. Žádost musí být doplněna doporučením dětského lékaře a PPP, popř. SPC.


Pokud se z důvodu nemoci či jiných zvažných důvdů nebudou moci rodiče s dítětem zúčastnit zápisu, oznámí tuto skutečnost nejpozději v den zápisu do 8 hodin na telefonním čísle 566670211 a dohodnou si náhradní termín.


Rodiče přinesou vyplněné tyto formuláře (možno stáhnout, dále budou k dispozici v MŠ Radostín nad Oslavou a MŠ Pavlov):  

1) Žádost o přijetí

2) Zápisní lístek


aadost-o-prijeti-w.pdf žádost o přijetí             aadost-o-prijeti-w.doc žádost o přijetí na vyplnění ve wordu


zapisni-listek.pdf zápisní lístek                 zapisni-listek.doc zápisní lístek


Pokud budou žádat o odklad školní docházky:

1) Žádost o odklad


aadost-o-odklad.pdf žádost o odklad            aadost-o-odklad.doc  žádost o odklad

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG