25.8.: Informace k začátku školního roku

Sdělení rodičům a žákům školy – začátek školního roku 2022/2023

 

Informace – průběh prvních dnů školy

 

1)   1. září bude školní rok zahájen pro žáky 2. – 9. ročníku v 7.30 hodin, ukončení asi v 9.40 hodin. Žáci si s sebou vezmou přezůvky a psací potřeby.

2)   Žáci 1. tříd budou slavnostně přivítáni v 7.45 hodin ve školní jídelně. Poté se rozejdou se svými třídními učitelkami do svých tříd. Rodiče mohou přijít společně s dětmi bočním vchodem přes šatny, kde si děti mohou již uložit své věci.

3)   1. září mají žáci tyto úkoly:

  • Seznámit se se školním řádem, učebním rozvrhem, třídními záležitostmi
  • Přihlásit se na obědy u paní Pytlíkové
  • Doma s rodiči vyplní 2 formuláře: sdělení rodičům a upřesnění údajů, které v pátek odevzdají třídnímu učiteli 
  • Dále zájemci z I. stupně z obou stran vyplní přihlášky do školní družiny – odevzdají v pátek vychovatelce ŠD

4) Pro žáky 6. A třídy proběhne adaptační kurz od 4. – 6. září, pro 6. B od 6. – 8. září.


5) V letošním školním roce pokračujeme s hodnocením a dalšími sděleními již pouze v elektronické žákovské knížce (Bakaláři). V záložce KOMENS rodiče omlouvají nepřítomnost dětí do 72 hodin.

 Přístupové údaje pro žáky I. třídy a nově nastupující obdrží žáci a jejich rodiče 1. září. U ostatních žáků i rodičů zůstávají v platnosti přístupové údaje z loňského roku.


© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG