28. 5. - Přítomnost žáků II. stupně ve škole od 8. 6. (aktualizováno)

Vážení rodiče,

dnešní den vydalo MŠMT upřesnění ke konzultacím žáků II. stupně ve škole (viz níže). 

V pondělí 1. června rozešleme všem rodičům žáků II. stupně konkrétní informace  a rozpis konzultací  společně s návratkou a čestným prohlášením. 

 

 

MANUÁL MŠMT:

Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně

 

Žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:

  • Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.
  • Socializační aktivity.
  • Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.
  • Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.
  • Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

 

Jedná se o možnost (nabídku) realizace těchto aktivit pro školy, a je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, jak této možnosti využije. Pokud nebude v personálních a prostorových možnostech školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat.

S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb.

Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení (uvedené v příloze).

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG