Aktuálně

stránka: předchozí 1 2 3 4 5 další celkem stran 5

Pololetní a jarní prázdniny

V pátek 29. ledna je stanoven 1 den pololetních prázdnin, na které navazuje týden jarních prázdnin do 7. února.

Soutěže a olympiády v letošním školním roce

Výsledky soutěží a olympiád, které se mohou konat např. distančně, jsou umístěny v záložce Soutěže.

Informace pro II.A a II.B

26. a 27. listopadu nebude výuka náboženství. Děti končí po 4. vyučovací hodině.

Rozvrh on-line výuky od 10.11. aktualizováno

Rozvrh zůstává prakticky stejný, přidány jsou hodiny matematiky v V. třídě vzhledem k dělení na 2 skupiny, rovněž hodina prvouky ve III. třídě (dělení) a v sudý týden hodina zeměpisu v VI. třídě.

Výuka od 2. listopadu

Od 2. listopadu bude probíhat distanční výuka ve stejném režimu jako před prázdninami se stejným rozvrhem on-line hodin. Prosíme žáky, aby zodpovědně plnili i úkoly z asynchronních zadání jednotlivých předmětů. Přejeme našim žákům i jejich rodinám klidnou práci a pevné zdraví.

Distanční výuka

Podle novely školského zákona je distanční výuka povinná. Děkujeme naprosté většině žáků, kteří pravidelně a zodpovědně pracují. Žádáme ty žáky, kteří nepracují podle daného rozvrhu či zadání, aby tuto nesvědomitost napravili. V případě neomluvené absence mohou být udělena výchovná opatření. Poděkování a uznání patří i rodičům zejména mladších dětí, kteří na jejich práci mají významný podíl.

stránka: předchozí 1 2 3 4 5 další celkem stran 5

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG