Aktuálně

stránka: předchozí 1 2 3 4 5 další celkem stran 5

Informace pro II.A a II.B

26. a 27. listopadu nebude výuka náboženství. Děti končí po 4. vyučovací hodině.

Rozvrh on-line výuky od 10.11. aktualizováno

Rozvrh zůstává prakticky stejný, přidány jsou hodiny matematiky v V. třídě vzhledem k dělení na 2 skupiny, rovněž hodina prvouky ve III. třídě (dělení) a v sudý týden hodina zeměpisu v VI. třídě.

Výuka od 2. listopadu

Od 2. listopadu bude probíhat distanční výuka ve stejném režimu jako před prázdninami se stejným rozvrhem on-line hodin. Prosíme žáky, aby zodpovědně plnili i úkoly z asynchronních zadání jednotlivých předmětů. Přejeme našim žákům i jejich rodinám klidnou práci a pevné zdraví.

Distanční výuka

Podle novely školského zákona je distanční výuka povinná. Děkujeme naprosté většině žáků, kteří pravidelně a zodpovědně pracují. Žádáme ty žáky, kteří nepracují podle daného rozvrhu či zadání, aby tuto nesvědomitost napravili. V případě neomluvené absence mohou být udělena výchovná opatření. Poděkování a uznání patří i rodičům zejména mladších dětí, kteří na jejich práci mají významný podíl.

Výskyt nemoci covid-19 ve škole

Upozorňujeme rodiče, že na I. stupni se vyskytl covid-19 u žáků i u pedagogů. Dodržujte prosíme hygienická opatření a v případě objevení příznaků covid u dětí postupujte podle daných instrukcí.

Zrušení odpolední výuky

Z provozních důvodů je od úterý 13. října do středy 21. října zrušeno odpolední vyučování. Děkujeme za pochopení!

Podzimní prázdniny

MŠMT změnilo organizaci školního roku - podzimní prázdniny proběhnou od 26. 10. - 30. 10. 2020 - budou trvat celý týden.

stránka: předchozí 1 2 3 4 5 další celkem stran 5

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG