7.1.2022 - Informace KHS ke způsobu objednávání žáků na PCR test

Informace KHS ke způsobu objednávání žáků po pozitivním antigenním samotestu na potvrzovací PCR test


Žákům i studentům by měla být po nahlášení výsledků ze strany školy automaticky vystavena tzv. eŽádanka na provedení PCR testu.


Poté je nutné (rodiče dětí) se objednat na potvrzovací PCR test, což je možné trojí cestou:

-          on-line prostřednictvím objednávkového systému Kraje Vysočina -https://odbery.kr-vysocina.cz/odber-info/ezadanka

-          telefonicky prostřednictvím krajské infolinky 564 602 602 nebo 564 602 604

-          e-mailem na adrese odbery@kr-vysocina.cz

 

Osoby po pozitivním antigenním samotestu se vždy snažíme prioritně umísťovat na PCR test buď ten samý den nebo jak se s příslušnou osobou domluvíme. 


Není možné přijít na odběrové místo bez předchozího objednání – pracovníci odběrového místa budou vždy odkazovat na objednávkový systém nebo na krajskou telefonickou linku pro objednávku na konkrétní termín.


Jednak pracovníci odběrového místa nemají kapacity na administrativou spojenou s objednáváním a hlavně laboratorní kapacity jsou v Kraji Vysočina velmi omezené a je nutno je řídit tak, aby nedošlo k přehlcení těchto kapacit, což by následně znamenalo značné zpoždění výsledků.

 

 

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG