Časová úprava hodin I. a II. třídy od 18. - 27. 11.

Podle informací MŠMT nemá docházet ke kontaktu mezi žáky z různých tříd. Proto jsme upravili časové rozvržení hodin tak, aby se děti co nejméně potkávaly. I oběd mají žáci II. tříd posunutý. 

 

rozvrh-od-18.11..pdf Časový rozvrh hodin a přestávek

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG