Den dětí

     Vzhledem k mimořádným opatřením MZ proběhne oslava Dne dětí v menším měřítku než          v jiných letech. V pátek 4. června 4. vyučovací hodinu si všichni žáci se svými třídními učiteli dopřejí aspoň chvíli soutěží, oddechu a pohody. Odměněni budou z prostředků SRPŠ.


Přejeme všem dětem, aby se jim oslava vydařila a líbila!

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG