Distanční výuka

Podle novely školského zákona je distanční výuka povinná. Děkujeme naprosté většině žáků, kteří pravidelně a zodpovědně pracují. Žádáme ty žáky, kteří nepracují podle daného rozvrhu či zadání, aby tuto nesvědomitost napravili. V případě neomluvené absence mohou být udělena výchovná opatření. Poděkování a uznání patří i rodičům zejména mladších dětí, kteří na jejich práci mají významný podíl.

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG