Hodiny pedagogické intervence

     Vážení rodiče,

     ve školním roce 2021/2022 budou opět realizovány hodiny pedagogické intervence určené žákům se speciálními vzdělávacími potřebami na základě doporučení školského poradenského zařízení PPP a SPC Vysočina, pracoviště Žďár nad Sázavou.


Budou probíhat od 1. 10 2021 do 31. 5. 2022. Realizace pedagogické intervence je plně v kompetenci základní školy.

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG