Hodnocení adaptačních kurzů VI. tříd

Adaptační kurzy mají především funkci stmelovací, budování sociálních vztahů v nových kolektivech, vytvoření kohezních pracovních skupin, navázání dobrých vzájemných vztahů mezi žáky, sebepoznání, prevence nežádoucích sociálně patologických jevů.     

Také letos byl připraven pro 6. A a 6. B adaptační kurz, který proběhl na faře v Radešínské Svratce. Pro 6. A od středy do pátku 4. – 6. 9. a pro 6. B od neděle večer do úterý 8. – 10. 9.

Program kurzu zabezpečili bývalí žáci naší školy Lukáš Bartoš, Marek Dohnal, Natálie Poulová, Marie Smetanová, Petra Vaňková a Monika Fabíková. Organizaci a pedagogický dozor vykonávaly třídní učitelky Alena Pulcová a Věra Ochranová. Oba kurzy vedla metodička prevence Anna Janů.

Hlavním cílem kurzu bylo nastartovat proces vzájemného poznávání a sbližování, upevnit dobré sociální vztahy v kolektivu (spolupráci a komunikaci), vztahy žáků k třídnímu učiteli, začlenit nové žáky z Ostrova nad Oslavou, kteří rozšířili stávající složení třídy 6. B a zároveň se pokusit pomoci se zapojením těm žákům, kteří v současnosti zůstávají na okraji kolektivu.

Žáci se lépe poznali mimo školní prostředí, předvedli své schopnosti a dovednosti. Nenásilnou formou se učili spolupráci a komunikaci se všemi členy třídního kolektivu.  K tomu sloužilo mimo jiné i to, že dané aktivity prováděli v různě velkých skupinách, aby se zabránilo tomu, že by se tvořily stále stejné skupiny. Jejich složení se tedy na každou aktivitu měnilo. I ti žáci, kteří se ve škole nedokázali prosadit, tak objevili, v čem mohou být úspěšní a ostatním nápomocní. Třídní učitel měl možnost preventivně ovlivnit případný rozvoj sociálně patologických jevů.

 

Foto:

https://zsradostinno.rajce.idnes.cz/Adaptacni_kurzy_2019/ 

 

Hodnocení žáků:

VI. A

"Nejvíc se mi líbíilo, že jsme tam byli všichni pohromadě. Musím poděkovat asistentům, byli super."

"Líbilo se mi tam vše a nejlepší bylo, že jsme byli bez mobilu. Nebavilo mě běhat, ale bylo to fajn."

"Na kurzu se mi nelíbilo, když jsme museli jet domů. Bylo hodně jídla a pití, bylo to nejlepší."

VI. B

"Byla to zábava, hodně jsme se tam poznali a odvezli si mnohno zážitků."

"Adapťák je skvělý. Seznámíte se s novými žáky, budete hrát různé hry a budete spolupracovat."

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG