Hodnocení distanční výuky v 3. čtvrtletí školního roku

Hodnocení distanční výuky v 3. čtvrtletí


     Distanční výuka ve všech třídách probíhá synchronní i asynchronní formou v prostředí platformy TEAMS. Je stanoven rozvrh on-line hodin tak, aby byla zachována psychohygienická pravidla. Žákům, kteří neměli potřebné vybavení, byly zapůjčeny počítače, webkamery, notebooky. Všichni žáci se do výuky zapojili – 100% účast. 

    Problémy jsou u některých žáků hlavně s plněním asynchronní výuky. Tyto problémy jsou řešeny s rodiči, žákům je nabízena možnost individuální práce ve škole. Některým žákům distanční výuka vyhovuje, mají na práci klid, soustředí se. Někteří naopak mají s touto formou výuky větší problémy hlavně v soustředění na práci a pochopení učiva. Na mnohých žácích se však již projevuje únava a stagnace z dlouhotrvající domácí práce.

      Do hodnocení práce žáků za 3. čtvrtletí školního roku se promítá jak synchronní tak asynchronní práce dětí. Někteří žáci pracují doma úplně samostatně, některým více či méně pomáhají rodiče, sourozenci i spolužáci. Hodnocení známkou při této formě výuky není zcela objektivní, značnou hodnotu přináší také píle a svědomitost žáků.

    Od 12. dubna rotují v prezenční výuce žáci I. stupně. Ač není rotační výuka ideální, přesto má svůj obrovský přínos pro upevnění a pochopení učiva i k socializaci dětí.

     Velice kladně hodnotíme i zapojení našich žáků do okresních i krajských kol olympiád, kde dosahují výrazných úspěchů, za což patří obrovské poděkování těmto žákům i učitelům, kteří je na soutěže připravují. 

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG