Informace k elektronické žákovské knížce - 14. 9.

     Vážení rodiče,

     provoz elektronické žákovské knížky je ve stádiu realizace. V pátek 17. 9. obdrží žáci přístupové údaje pro rodiče i pro žáky, které si pečlivě uschovejte. Zároveň budou zveřejněny i zaslány rodičům e-mailem pokyny k přihlášení a práci s elektronickou žákovskou knížkou. 

Věříme, že elektronická žákovská knížka přispěje k rychlejší a přehlednější komunikaci se školou.

                                                         Vedení školy a pedagogický sbor

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG