Informace k ošetřovnému od 1. 3. 2021

Informace k ošetřovnému pro rodiče dětí základních a mateřských škol:

-        Odkaz na on-line tiskopis k uplatnění nároku na ošetřovné, vyplní žadatel – tj. pečující osoba, poté předloží svému zaměstnavateli,

který jej předá po doplnění příslušných údajů místně příslušné OSSZ.


https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m


Základní škola tiskopisy nevydává, ani nepotvrzuje!!!


-        Doporučujeme si projít všechny informace na portálu ČSSZ,  je zde zveřejněna i vzorová vyplněná žádost......viz další odkaz:


              https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG