Informace k ošetřovnému od 1. 6. - 30. 6.

Informace z portálu MPSV:

 

Ošetřovné bude vypláceno zpětně k datu přijetí mimořádných opatření. A to až do 30. června 2020, pak budou opět platit původní pravidla. V případě, že rodiče neumístí z objektivních závažných důvodů dítě do školního zařízení, vyznačí tuto skutečnost na výkazu péče, který vydá ČSSZ.


Právní úprava ještě ke své platnosti a účinnosti potřebuje uveřejnění ve sbírce zákonů. Současně platí, že žadatelé o dávku poprvé použijí Výkaz péče upravený podle nově schválených podmínek až po skončení měsíce května, tj. od 1. června. ČSSZ však již potřebné úpravy v předstihu zpracovává a upravený formulář, na kterém bude možné v souladu s právní úpravou jednoduše uvést důvody, pro které pro které dítě nenavštěvuje dětské zařízení/školu apod., plánuje uveřejnit v pondělí 25. 5. 2020, aby se s ním mohli rodiče takto seznámit.

 

Aktuálně - ČSSZ zveřejnila nový výkaz péče (k uplatnění nároku na ošetřovné), na kterém rodiče v případě, že z objektivních důvodů neumístí dítě do školního zařízení, uvedou důvody.

 

Odkaz na stránky MPSV, kde jsou informace a nový formulář ke stažení.

 

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz

 

Tiskopis v pdf:

vpduvz.pdf 

 

Z uvedeného plyne, že škola nebude tyto formuláře potvrzovat.

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG