Informace k osobní přítomnosti žáků I. stupně od 25. května

Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou,

příspěvková organizace

 

V Radostíně nad Oslavou 4. května 2020

 

Informace  k provozu základních škol pro žáky  1. – 5. ročníku od 25. května 2020

 

Vážení rodiče,

     zasíláme vám informace k realizaci docházky žáků I. stupně od 25. května 2020 na základě pokynů MŠMT

 1. Docházka nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků.
 2. Při cestě do školy a ze školy budou mít žáci zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky a budu dodržovat odstup 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 3. Žáky před školou vyzvedne pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je. – BUDE UPŘESNĚNO PO 18. 5.
 4. Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 5. Po skončení výuky žáci odejdou ze školy, nebudou se shromažďovat před budovou školy.
 6. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 7. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 8. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, podrobně budou žáci poučeni při příchodu do školy.
 9. Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné po celou dobu do 30. 6. 2020.     O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.

10.  Ve třídě je jeden žák v lavici při rozestupu 2 metry.

11.  Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední (7.10 – 12.00) a odpolední část (12.00-15.00 )– BUDE UPŘESNĚNO.

12.  Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Nejedná se o běžnou výuku.  

13.  Cílem odpolední části je zajistit zájmové zdělávání žáků, nejedná se o činnost školní družiny, ranní družina není poskytována.

14.  Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by měly odpovídat známým příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit.

15.  V tuto chvíli nejsme schopni objektivně posoudit, zda budou zajištěny obědy ve školní jídelně  – BUDE UPŘESNĚNO PO 18. 5.

16.  Podrobné informace k provozu školy jsou na webových stránkách školy – viz MŠMT – provoz základních škol ze dne 4. 5. 2020.

 

 

Povinnost zákonných zástupců:

 1. Nahlásit zájem  o přítomnost žáků nejpozději do 18. 5. 2020 do 11 hodin –e-mailem na zsradostin@seznam.cz   popř. vhodit do schránky školy (u vchodu pro veřejnost).
 2. Vyplnit čestné prohlášení, které žák odevzdá učiteli 25. května při příchodu do školy. Bez tohoto prohlášení nebude žák vpuštěn do školy. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 

Návratka


Jméno žáka: .................................                     Třída: ..............................

 

Dopolední část:   ANO    NE             Odpolední část:    ANO   NE

 

Zákonný zástupce (jméno, přijmení):   ...................................

 

 

informace-1.-5.-rocnik-vyuka-25.kveten.pdf Infomace v pdf

 

prilohaacestneaprohlaseni.pdf Čestné prohlášení

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG