Informace k přijímacímu řízení na střední školy

Informace k přijímacímu řízení  na  SŠ ve školním roce 2021/2022

 

Přehled středních škol kraje Vysočina naleznete v brožuře Atlas školství, kterou každý žák 9. ročníku již obdržel ve škole. Informace o všech středních školách v ČR naleznete na webových stránkách www.atlasskolstvi.cz.

 

Pokud má uchazeč o studium na SŠ zájem o obor vzdělávání s talentovou zkouškou, je nutné podat přihlášku na danou školu nejpozději do 30. 11. 2021. Žák informuje výchovného poradce, následně spolu vyplní přihlášku na SŠ v elektronické podobě.

Talentové zkoušky se budou konat v pracovních dnech od 4. 1. do 31. 2022.

 

Vzory přihlášek jsou zveřejněny na stránkách MŠMT, také na https://prijimacky.cermat.cz/.

 

 

 Uchazeč o studium na střední škole podává v prvním kole přijímacího řízení nejvýše 2 přihlášky

ke studiu (2 přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou v listopadu a 2 přihlášky na SŠ bez talentové zkoušky do konce února). V dalším kole přijímacího řízení je počet podaných přihlášek neomezený.

 

 

Aktuální informace o kritériích přijímacího řízení zveřejní ředitelé středních škol nejpozději

do 31. 1. 2022.

 

Důležité termíny:

 

Podání vyplněných přihlášek na SŠ do 1. března 2022

 

Konání jednotné přijímací zkoušky (CERMAT) na SŠ pro čtyřleté obory:

  1. termín: 12. dubna 2022 – čtyřleté obory vzdělávání
  2. termín: 13. dubna 2022 – čtyřleté obory vzdělávání

Náhradní termíny přijímacích zkoušek v případě absence omluvené do 3 dnů z vážných důvodů jsou stanoveny na 10. 5 a 11. 5. 2022.

 

Konání jednotné přijímací zkoušky (CERMAT) na SŠ pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

  1. termín: 19. dubna 2022 –šestiletá a osmiletá gymnázia
  2. termín: 20. dubna 2022 – šestiletá a osmiletá gymnázia

 

Rozhodnutí o přijetí:

Seznam přijatých uchazečů zveřejní vedení SŠ na svých stránkách

do 2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledků CERMAT (28. 4. 2022),

nejpozději do 2. května 2022.

 

Uchazeč o studium na SŠ – tříletý studijní obor (ukončen výučním listem):

- nekoná jednotnou přijímací zkoušku

- výsledky přijímacího řízení zveřejní vedení SŠ od 22. 4. do 30. 4. 2022

 

Zápisový lístek

Pokud byl žák přijat ke studiu na SŠ, musí svůj úmysl stát se studentem příslušného oboru vzdělávání potvrdit odevzdáním zápisového lístku na příslušnou SŠ, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí

o přijetí.

Žák obdrží pouze jeden zápisový lístek nejpozději do 15. března 2022.

Odevzdat zápisový lístek může tedy pouze jednou, vyjma přijetí na odvolání a vyjma přijetí na obor s talentovou zkouškou.

 

Odvolací řízení:

Odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí

o nepřijetí.

 

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG