Informace k provozu školní jídelny od 1. března

Informace k provozu školní jídelny od 1. 3. 2021


    Žáci ze základní školy a děti z mateřské školy jsou po dobu uzavření školy a mateřské školy ze stravování automaticky odhlášeni. Žáci a děti, kteří se povinně vzdělávají distančně, mají možnost odebírat oběd do jídlonosiče za cenu v rámci školního stravování. Obědy do jídlonosiče je nutné nahlásit nejpozději 1 den předem do 13.00 hodin u vedoucí ŠJ (telefon: 566 670 293).


Oběd na pondělí 1. 3. 2021 je možné nahlásit do 6.30 hodin aktuálního dne. Jídlonosič musí být označený jménem a třídou strávníka. (Odběr obědů dříve nahlášených žáků 3. - 9. ročníku zůstává v platnosti.)


Pro cizí strávníky se vaří.


Výdej obědů do jídlonosičů je v době od 10.15 do 10.40 hodin. Obědy jsou připravené k odběru v jídlonosičích od 10.45 hodin u vchodu na rampě školní jídelny.

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG