Informace k provozu školy od 30.11. 2020

Provoz školy od 30. 11. 2020

 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd se neslučují.
 • Škola je otevřena od 6.45 – 7.10. Žáci přicházejí jednotlivě, dodržují odstupy. V šatně se převléknou a ihned odejdou do třídy. Nesdružují se s žáky jiných tříd.
 • Všichni žáci a zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny).
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti.
 • Ve škole se prezenčně učí každý den žáci I. stupně a žáci IX. třídy.
 • Při stravování ve školní jídelně se žáci řídí daným rozvrhem.
 • Žáci 6. – 8. ročníku se střídají po týdnech.
 • V týdnu od 30. 11. – 4. 12.  se ve škole učí VI. a VII. A třída – podle třídní knihy sudý týden, ale v kalendáři lichý, VII. B a VIII. třída pokračuje distanční výukou.
 • Od 7. 12. -11. 12. se ve škole učí VII. B a VIII. třída, VI. a VII. A má distanční výuku.
 • V další týdny se třídy střídají.
 • Rozvrhy byly mírně upraveny:
 •  Na I. stupni byla v některých třídách zrušena výuka TV, snížena dotace HV a Vv, popř. upraveno dělení tak, aby žáci neměli odpolední vyučování a nemuseli v rouškách trávit osm hodin.
 • Na II. stupni byl podobným způsobem upraven rozvrh.

 

Informace k rozvrhu hodin:

 • Žáci budou stále v jedné/při dělení druhé třídě.
 • Při přestávkách budou žáci zůstávat ve třídách
 • Hodiny v polední pauze – HV, OSV – trvají od 11.50-12.05

Učebny


I.:  73/75                         II.A:  78                    II. B: 80

III.: 64/67                       IV. A: 71                   IV. B: 64

V.: 32/105                      VI.: 104/106             VII.A: 31

VII.B: 31                       VIII.: 104/106            IX.: 26/22

 

rozvrhy-trid-30.11..pdf Rozvrhy tříd při prezenční výuce

 

rozvrh-online-hodin-ii.-st.-rotovani-vi.avii.pdf Distanční výuka VI. třída a VII.A  třída

 

 rozvrh-online-hodin-ii.-st.-rotovani-vii.ba-viii..pdf Distanční výuka VII. B a VIII. třída (aktualizace 1.12 - změna VII. B - PO - NJ)

 

rozvrh-od-30.11-aj.pdf Rozvrh přestávky, obědy

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG