Informace k provozu školy po jarních prázdninách

Informace k provozu školy po jarních prázdninách – tzn. od 21. února

-          vychází z informací k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství

 

 1) Od 21. února se již nebudou žáci ve škole testovat antigenními testy.

 

 2)  Stále však platí mimořádné opatření k povinnému nošení ochranného prostředku k zakrytí úst a nosu ve společných prostorách. Roušky nemusí žáci nosit, jestliže jsou usazeni v lavicích, dále v hodině TV a v HV.

 

 3) Nadále platí, že dítě či žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy. V případě, že dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola vpustit do výuky, musí žáka oddělit od ostatních a zajistit dohled zletilé osoby. Škola pak kontaktuje zákonné zástupce, aby si žáka vyzvedli a odvedli domů.

 

Příloha:

Informace MŠMT

 

informace-ke-zmene-maloobchodu-a-ke-zruseni-testovani.pdf 

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG