Informace k testování z Kraje Vysočina

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

na základě množících se dotazů k možnosti testovat děti/žáky antigenními testy, které si donesou rodiče sdělujeme následující:

Na základě telefonického vyjádření KHS tyto testy nelze používat.

Oporu najdete v Mimořádném opatření č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN z 6.4.2021 – bod I. b)

 

..... se v dané škole umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

b) podstoupil ve frekvenci stanovené podle čl. III vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření, není-li ve čl. II stanoveno jinak.

 

 

S pozdravem

Mgr. Hana Šimonová

oddělení organizace školství
odbor školství, mládeže a sportu

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG