Informace k uzavření školy od 14. 10. a k distanční výuce

Informace k uzavření škol v době od středy 14. 10. do neděle 1. 11.

 

Mateřská škola je uzavřena vzhledem k výskytu pozitivních zaměstnankyň i dětí na covid-19 do 22. 10. 2020 včetně. 


V základní škole je rovněž několik pedagogických pracovníků i žáků pozitivních.


Vzhledem k výskytu covid-19 ve škole žádáme žáky, aby důsledně dodržovali vládní opatření.


Žáci během distanční výuky budou z obědů automaticky odhlášeni. Pokud se žáci chtějí stravovat po dobu distanční výuky ve školní jídelně, nahlásí se 1 den předem do 13 hodin u vedoucí školní jídelny. Cena obědů je stejná jako při pobytu žáka ve škole. Obědy se budou vydávat pouze do jídlonosičů v době od 10.30 do 11.00 hodin.


Případné problémy můžete volat na službu do ředitelny školy tel. číslo 566 670 211     od 8 – 11 hodin.

 

 

Distanční výuka

  • Distanční výuka je dle novely školského zákona pro žáky povinná.
  • Distanční výuka probíhá v prostředí Teams od středy 14. 10. do pátku 23. 10., další týden jsou týdenní prázdniny.
  • Předměty výchovného zaměření (VV, HV, TV, VZD, OV, PV) nejsou součástí distanční výuky.
  • On-line hodiny dle rozvrhu, který bude zveřejněn na webových stránkách, budou sloužit ke konzultacím k jednotlivým předmětům.
  • Pokud budou mít žáci problémy s připojením, prosíme rodiče, aby kontaktovali e-mailem příslušného vyučujícího.
  • Rovněž omlouvání žáků z distanční výuky např. z důvodu nemoci probíhá 

          e-mailem třídnímu učiteli.

 

Prosíme rodiče, aby sledovali webové stránky školy, kde budou zveřejňovány aktuální informace.

 

 

 

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG