Informace k začátku školního roku

Sdělení rodičům a žákům školy – začátek školního roku 2020/2021

 

Informace – průběh prvních dnů školy

 

1)   1. září bude školní rok zahájen pro žáky 2. – 9. ročníku v 7.30 hodin, ukončení asi                     v 10 hodin. Žáci si s sebou vezmou přezůvky a psací potřeby.


2)   Žáci 1. třídy budou slavnostně přivítáni v 8.00 hodin v tělocvičně školy. Rodiče můžou přijít společně s dětmi hlavním vchodem mezi tělocvičnou a jídelnou, ihned přejdou do  tělocvičny.


3)   1. září mají žáci tyto úkoly:

  • Seznámit se se školním řádem, učebním rozvrhem, třídními záležitostmi
  • Přihlásit se na obědy u paní Pytlíkové
  • Doma s rodiči vyplní 3 formuláře: výňatek školního řádu ŠJ, sdělení rodičům a upřesnění údajů, které ve středu odevzdají třídnímu učiteli 
  • Dále zájemci z I. stupně z obou stran vyplní přihlášky do školní družiny – odevzdají ve středu vychovatelce ŠD
  • Žáci obdrží zdarma 2 fotografie třídy z minulého šk. roku – hrazeno z prostředků SRPŠ

 

4)   2. září začíná výuka podle rozvrhů jednotlivých tříd, děti budou mít oděv a boty do TV a  sešity dle rozpisu na www školy. V tento první den vyučování odpadá odpolední výuka.


5)  Po dobu pozdějšího odjezdu autobusu z Pavlova (objížďky) bude časový rozvrh upraven   takto:                 1. hodina – 7.20 – 8.05

                          2. hodina – 8.10 – 8.55

                          3. hodina – 9.10 – 9.55

                          4. hodina – 10.00 – 10.45

 

6)    Vzhledem k doporučení MŠMT k provozu škol bude zrušeno podávání čaje o velké                       přestávce a ve školní družině. Prosíme dávejte dětem s sebou dostatek vlastního pití.


7)   Dojíždějící žáci musí mít v autobuse roušky.


8)    Pro žáky 6. třídy proběhne adaptační kurz od 1. – 4. září.


9)  Všichni žáci jsou povinni dodržovat vnitřní opatření k provozu školy vzhledem ke covid-19!

 

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG