Informace ke konzultacím žáků 9. ročníku k přijímacím zkouškám

Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou,

příspěvková organizace

 

V Radostíně nad Oslavou 4. května 2020

Informace  k osobní přítomnosti žáků 9. ročníku za účelem přípravy na příjímací zkoušky na střední školy od 11. května 2020

 

Vážení rodiče,

     zasíláme vám informace k realizaci docházky žáků 9. ročníku k přípravě na přijímací zkoušky na základě pokynů MŠMT

 1. Docházka nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků.
 2. Konzultace budou probíhat každé úterý a čtvrtek počínaje 12. květnem 2020 do odvolání a to od 7.30 do 12 hodin. 7.30 – 9.45: I. skupina matematika, II. skupina český jazyk, 9.45-12.00: I. skupina  český jazyk, II. skupina matematika.
 3. Při cestě do školy a ze školy budou mít žáci zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky a budu dodržovat odstup 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 4. Žáky před školou vyzvedne pověřený pedagogický pracovník.
 5. Po skončení výuky žáci odejdou ze školy, nebudou se shromažďovat před budovou školy.
 6. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 7. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla.
 8. Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, ve třídě je jeden žák v lavici při rozestupu 2 metry. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.
 9. Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyj ruce ve třídě.

10.  Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by měly odpovídat známým příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit.

11.  Obědy ve školní jídelně nebudou po dobu konzultací žákům poskytovány.

12.  Podrobné informace k provozu školy jsou na webových stránkách školy – viz MŠMT – provoz základních škol ze dne 4. 5. 2020.

 

Povinnost zákonných zástupců:

 1. Nahlásit zájem  o konzultace nejpozději do 7. 5. 2020 do 11 hodin – e-mailem na zsradostin@seznam.cz
 2. Vyplnit čestné prohlášení, které žák odevzdá učiteli 12. května při příchodu do školy. Bez tohoto prohlášení nebude žák vpuštěn do školy.

prilohaacestneaprohlaseni.pdf  Čestné prohlášení

 

informace-9.-rocnik-konzultace.pdf Informace v pdf

 

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG