Informace ke stravování dětí z MŠ a žáků ZŠ ve školní jídelně od 10. 5. 2021

Informace ke stravování dětí z MŠ a žáků ZŠ ve školní jídelně od 10. 5. 2021


Děti z mateřské školy musí na stravování zákonní zástupci přihlásit 1 pracovní den předem do 13.00 hodin.


Žáci ze základní školy jsou v rámci rotační prezenční výuky na obědy automaticky nahlášeni. Případné změny ve stravování a odhlášky obědů nahlašujte telefonicky (tel. 566 670 293) do 13.00 hodin předcházejícího pracovního dne.  


Žáci při prezenční výuce konzumují stravu ve školní jídelně.  Pouze v odůvodněných případech je možné odebírat obědy do vlastního jídlonosiče označeného jménem a třídou žáka (např. dojíždějící žáci, kteří by se nestihli naobědvat ve školní jídelně z důvodu odjezdu autobusu). 


Stále zůstává v platnosti odběr do jídlonosičů v rámci distanční výuky pro přihlášené žáky.


Právo na školní stravování mají žáci ZŠ při prezenční výuce a distanční výuce. Nárok na obědy v rámci školního stravování nemají žáci nemocní, v karanténě nebo ti, jejichž zákonní zástupci odmítli testování, a proto se žáci nemohou účastnit prezenční výuky.

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG