Informace ke stravování od 1. 9. 2021

Informace ke stravování ve školní jídelně ve školním roce 2021/2022


Pro děti navštěvující mateřskou školu se vaří od středy 1. 9. 2021.

Pro žáky ze základní školy se vaří od čtvrtka 2. 9. 2021.

Pro cizí strávníky se vaří od středy 1. 9. 2021.


Na nový školní rok se musí všichni strávníci (tj. děti z MŠ, žáci ze ZŠ a cizí strávníci) přihlásit ke stravování nejpozději 1 den předem do 13.00 hodin.


Obědy nahlašujte u vedoucí stravování telefonicky (566 670 293) nebo v kanceláři ŠJ v době od 6.00 do 13.00 hodin.


Dále oznamujeme všem, kteří platí obědy formou inkasa z účtu, že se zvyšuje od nového školního roku jistina na platbu obědů na 500,- Kč na 1 strávníka.  Jistina bude stržena z účtu kolem  19. 9. 2021.

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG