Informace ke stravování ve ŠJ od 4. ledna

Informace ke stravování žáků I. a II. ročníku, žáků v rámci distanční výuky a cizích strávníků od 4. 1. 2021


     Žáci I. a II. ročníku se v rámci prezenční výuky stravují v prostorách školní jídelny.  Žáci III. – IX. ročníku budou z obědů všichni automaticky odhlášeni po dobu distanční výuky. Žáci mají možnost obědy odebírat do jídlonosiče za zvýhodněnou cenu v rámci školního stravování. 

     Obědy do jídlonosiče v rámci distanční výuky je nutné nahlásit 1 den předem do 13.00 hodin u vedoucí ŠJ (telefon: 566 670 293).

     Oběd na pondělí 4. 1. 2021 je možné nahlásit do 6.30 hodin aktuálního dne.


     Výdej obědů do jídlonosičů pro žáky přihlášené ke stravování v rámci distanční výuky je v době od 10.15 do 10.40 hodin.


     Výdej obědů pro cizí strávníky do jídlonosičů je v době od 10.15 do 10.40 hodin.   

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG