Informace ke stravování ve školní jídelně při distanční výuce žáků od 2. listopadu 2020

Informace ke stravování ve školní jídelně při distanční výuce žáků od 2. listopadu 2020


Žáci během distanční výuky jsou z obědů automaticky odhlášeni. Pokud se žáci chtějí stravovat po dobu distanční výuky ve školní jídelně, nahlásí se 1 den předem do 13 hodin u vedoucí školní jídelny. Cena obědů je stejná jako při pobytu žáka ve škole. Obědy se budou vydávat pouze do jídlonosičů v době od 10.30 do 11.00 hodin.

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG