Informace ke stravování ve školním roce 2019/2020

Informace ke stravování ve školní jídelně ve školním roce 2019/2020

Pro děti navštěvující mateřskou školu se vaří od pondělí 2. 9. 2019.

Pro žáky ze základní školy se vaří od 3. 9. 2019.

Pro cizí strávníky se vaří od 2. 9. 2019.

 

Na nový školní rok se musí strávníci přihlásit ke stravování 1 den předem do 13 hodin.

 

Obědy nahlašujte u vedoucí stravování v kanceláři školní jídelny nebo telefonicky

(566 670 293). Kancelář školní jídelny je v provozu od 26. 8. 2019.

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG