Informace ke stravování žáků 1. a 2. ročníku, žáků v rámci distanční výuky a cizích strávníků

Informace ke stravování žáků I. a II. ročníku, žáků v rámci distanční výuky a cizích strávníků


  • Žáci I. a II. ročníku, kteří se stravovali ve školní jídelně, budou od 18. listopadu 2020 všichni automaticky přihlášeni na obědy. Žáci se budou stravovat v prostorách školní jídelny. V případě, že dítě nebude obědy odebírat, je nutné obědy odhlásit 1 den předem do 13.00 hodin u vedoucí ŠJ (telefon: 566 670 293).

 

  • Výdej obědů do jídlonosičů pro žáky přihlášené ke stravování v rámci distanční výuky je v době od 10.15 do 10.40 hodin.

 

  • Výdej obědů pro cizí strávníky do jídlonosičů je v době od 10.15 do 10.40 hodin.   

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG