Informace ke stravování žáků III. až IX. ročníku od 30. listopadu 2020

 

Žáci III. až IX. ročníku, kteří se budou vyučovat na základní škole v rámci prezenční výuky, budou od 30. listopadu 2020 automaticky přihlášeni na obědy tak, jak byli nahlášeni na jednotlivé dny před uzavřením školy. Žáci se budou stravovat v prostorách školní jídelny.


V případě, že nebude žák obědy odebírat, je nutné odhlásit obědy 1 den předem do 13.00 hodin u vedoucí ŠJ (telefon 566 670 293).


Žáci  II. stupně ZŠ jsou během domácí distanční výuky z obědů automaticky odhlášeni. Pokud žáci chtějí odebírat po dobu distanční výuky obědy do jídlonosiče, nahlásí si obědy 1 den předem do 13.00 hodin u vedoucí ŠJ. Cena obědů je stejná jako při pobytu žáka ve škole.

Obědy do jídlonosičů se vydávají v době od 10.15 hodin do 10.40 hodin.    

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG