Informace ke stravování žáků od 17. 5.

Informace ke stravování ve školní jídelně od 17. 5. 2021


Žáci VII. AB třídy a IX. třídy jsou v rámci prezenční výuky na obědy automaticky nahlášeni ve dnech, jak chodili v měsíci září a říjnu. Případné změny ve stravování nahlašujte 1 pracovní den předem do 13 hodin  (telefon 566 670 293).


Stravování ostatních žáků zůstává v platnosti dle nahlášení.


Žáci při prezenční výuce konzumují stravu v jídelně. Pouze v odůvodněných případech je možné odebírat obědy do vlastního jídlonosiče označeného jménem a třídou žáka (např. dojíždějící žáci, kteří by se nestihli naobědvat ve školní jídelně z důvodu odjezdu autobusu).


Právo na školní stravování mají žáci ZŠ při prezenční výuce a distanční výuce. Nárok na obědy v rámci školního stravování nemají žáci nemocní, v karanténě nebo ti, jejichž zákonní zástupci odmítli testování, a proto se žáci nemohou účastnit prezenční výuky.

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG