Informace pro dojíždějící žáky ze VII. B

Důležité -informace ohledně stravování dojíždějících žáků v rámci prezenční výuky VII.B  třídy od 7. 12.  2020


Dojíždějící žáci VII.B  třídy (směr Pavlov), kteří v pondělí z důvodu výuky náboženství nebudou moci sníst obědy ve školní jídelně, mohou tento den odebrat oběd do vlastního jídlonosiče. Jídlonosič musí být označený jménem žáka a třídou. Pokud nebude žák obědy odebírat je nutné je odhlásit nejpozději  1 den předem do 13.00 hodin u vedoucí školní jídelny (telefon – 566 670 293).

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG