Informace pro rodiče a žáky 9. ročníku

     Vážení rodiče,

      ráda bych Vám touto cestou sdělila několik důležitých informací.

Vyplněné a ředitelstvím školy potvrzené přihlášky na SŠ budou žákům předány spolu se zápisovými lístky na SŠ v týdnu od 8. 2. do 12. 2. 2021. Termín bude žákům dodatečně upřesněn vzhledem k vývoji epidemiologické situace.


     Současně žádám všechny, jejichž děti jsou registrovány u MUDr. Klimeckého, abyste vyplněné přihlášky přinesli k potvrzení Vy, popřípadě Vaše dítě (žák 9. ročníku) ve středu 17. 2. 2021 v době od 14.00 do 16.30 hod. do ordinace v Radostíně nad Oslavou. Pokud by někdo z Vás nemohl v uvedený termín přihlášku donést, může ji vložit do schránky, která se nachází naproti dveřím do čekárny.


     Potvrzené přihlášky lékařem si budete moci vyzvednout ve čtvrtek 18. 2. 2021 v dopolední či odpolední ordinační době. Cena za obě přihlášky činí 50,- Kč.

Pokud je Vaše dítě registrováno u jiného pediatra, prosíme Vás, abyste se vzhledem k současné situaci předem telefonicky objednali.


     Přihlášky musí být doručeny na konkrétní SŠ do 1. 3. 2021.


               Děkuji Vám za spolupráci.


S pozdravem   Marie Hladíková, výchovná poradkyně ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou

 

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG