Informace pro žáky 9. ročníku

Informace pro žáky 9. ročníku

  • Potvrzené přihlášky na SŠ budou žákům předány ve čtvrtek 10. 2. 2022 ve dvou totožných provedeních.
  • Žák (uchazeč o studium) i jeho zákonný zástupce uvedený na přihlášce podepíší obě přihlášky, čímž stvrzují jejich platnost.
  • Ordinace MUDr. Klimeckého oznamuje, že lékařské potvrzení přihlášek proběhne ve středu 16. 2. 2022 od 14.30 do 17.00 hod.
  • Kompletní přihlášky musí být doručeny na vybrané střední školy nejpozději do 1. března 2022, a to buď osobně na sekretariát školy, nebo prostřednictvím pošty - formou doporučeného dopisu.

 

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG