Informace rodičům o předběžném hodnocení žáků

Informace rodičům


     Během úterý 12. 1. zašlou třídní učitelé všem žákům v aplikaci Teams    předběžné hodnocení jednotlivých předmětů za I. pololetí. Rodiče mají možnost  se na účtu svého dítěte seznámit s tímto hodnocením. 


     

     Protože nemohou proběhnout třídní schůzky v tradičním režimu, mohou rodiče požádat e-mailem příslušného  učitele o konkrétní informace, které budou podány dle domluvy buď e-mailem, nebo videohovorem na účtu dítěte v aplikaci Teams.

 

Děkujeme za pochopení!

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG