Informace žákům o rodičům - průběh prvních dnů školy 2021/2022

Sdělení rodičům a žákům školy – začátek školního roku 2021/2022

 

Informace – průběh prvních dnů školy

 

1)   1. září bude školní rok zahájen pro žáky 2. – 9. ročníku v 7.30 hodin, ukončení asi v 9.40 hodin. Žáci si s sebou vezmou přezůvky a psací potřeby. Žáci se po příchodu do školy odchází ihned do tříd, kde se pod vedením třídních učitelů otestují. Další testování proběhne 6. a 9. září. Žáci jsou povinni si ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem (zdravotnická rouška, respirátor) dle mimořádného opatření MZd.


2)   Žáci 1. třídy přijdou v 7.30 hodin, ve třídě (učebna 73 – 2. patro přístavby) proběhne testování. Slavnostně pak budou děti přivítány v 8.00 hodin. Rodiče mohou přijít společně s dětmi hlavním vchodem mezi tělocvičnou a jídelnou, ihned přejdou do třídy. Rodiče i děti jsou povinni si ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem dle mimořádného opatření MZd (respirátor dospělí, děti respirátor nebo zdravotnická rouška). Děti si mohou při usazení do lavice ochranu dýchacích cest sundat.


3)   1. září mají žáci tyto úkoly:

  • Seznámit se se školním řádem, učebním rozvrhem, třídními záležitostmi
  • Přihlásit se na obědy u paní Pytlíkové
  • Doma s rodiči vyplní 2 formuláře: sdělení rodičům a upřesnění údajů, které ve čtvrtek odevzdají třídnímu učiteli 
  • Dále zájemci z I. stupně z obou stran vyplní přihlášky do školní družiny – odevzdají ve čtvrtek vychovatelce ŠD

 

4)   Ve čtvrtek 2. září začíná výuka podle rozvrhů jednotlivých tříd, děti budou mít oděv a boty do TV a  sešity dle rozpisu na www školy. Všichni žáci i zaměstnanci jsou povinni při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech mít zakryty dýchací cesty ochranným prostředkem (dle aktuálního mimořádného opatření - žáci zdravotnická ochranná rouška, zaměstnanci respirátor).

 

5)    Vzhledem k doporučení MŠMT k provozu škol bude zrušeno podávání čaje o velké přestávce a ve školní družině. Dávejte prosíme dětem s sebou dostatek vlastního pití.


6)   Dojíždějící žáci musí mít v autobuse roušky.


7)    Pro žáky 6. A třídy proběhne adaptační kurz od 5. – 7. září, pro 6. B od 7. – 9. září.

 

8)   V letošním školním roce zahajujeme používání elektronické žákovské knížky. Souběžně s ní bude ještě probíhat i hodnocení v papírové žákovské knížce. Přístupové údaje a instrukce obdrží žáci a rodiče do 15. září.9)  Všichni žáci jsou povinni dodržovat mimořádná opatření k provozu školy vzhledem ke covid-19


Poznámka:

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Tito žáci přinesou 1. září potvrzení očkovéní, onemocnění či testu.

 

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG