Kurz angličtiny s rodilými mluvčími

Vážení rodiče,

před  rokem proběhly na naší škole týdenní kurzy angličtiny s rodilými mluvčími, které se setkaly s pozitivním ohlasem našich žáků.  Pro velký zájem dětí  jsme se rozhodli tyto kurzy letos znovu uskutečnit.

 

Realizace kurzů: týden od 10. 2. – 14. 2. 2020

 

Průběh  kurzu

 

  • 2 hodiny denně (celkem 10 hodin týdně)
  • Cena 470 Kč/1 žák
  • Skupina 16 – 24 žáků
  • Škola musí zajistit 6 takových skupin

 

 

     Prosíme Vás o zaslání závazné přihlášky vašeho dítěte do 10. prosince 2019 (placení kurzu proběhne až před daným termínem kurzu).

     Přihlášku vyplňte a pošlete buď po dětech do ředitelny školy, nebo e-mailem na adresu: zsradostin@seznam.cz

 

Důležité:

 

     V případě přílišného zájmu žáků budou děti vybrány do kurzu rozlišovacím testem

 

                                                        Děkujeme!           Vedení školy a učitelé angličtiny

 

Odkaz na stránky firmy zajišťující kurzy:

https://www.englishfocus.cz/

 

  • Zde odstřihněte  -----------------------------------------------------------------------------------

 

Přihláška na jazykový kurz angličtiny ve dnech 10. 2. - 14. 2. 2020

 

 

Přihlašuji svého syna/dceru* na jazykový kurz angličtiny ve dnech 10. 2. - 14. 2. 2020:

 

 

Jméno dítěte: ............................................................

                                                                Třída:   .....................

 

 

V ................................................                      dne  .....................................................

 

Podpis rodičů: ......................................

 

*Nehodící se škrtněte, přihlášku lze opsat a doplnit

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG