Modernizace učebny výtvarné výchovy

     V měsíci prosinci díky částečnému rotování tříd byla uzavřena učebna výtvarné výchovy a provedena její rekonstrukce. Nejdříve bylo odstraněno staré lino, pod kterým se nacházela silná vrstva škváry a hlíny. Dále byla položena nová podlaha, učebna byla vymalována a doplněna novým nábytkem. Zbývá ještě zakoupit a instalovat interaktivní tabuli.

Moc se všichni těšíme na "normální" výuku v pěkném prostředí třídy!

 

dsca0777.jpg

dsca0780.jpg

 


© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG