Nabídka volitelných předmětů v příštím školním roce pro 5. - 8. ročník do 21. 4.

Vážení rodiče,

v příštím školním roce 2020/2021 nabízíme žákům II. stupně výběr jednoho z následujících volitelných předmětů:

6. – 7. ročník (současný 5. a 6. ročník)

1. anglická konverzace

2. sportovní hry

3. technická praktika

4. informatika

 

8 – 9. ročník (současný 7. a 8. ročník)

1. cvičení z matematiky a z českého jazyka (pouze pro 9. ročník, doporučujeme pro žáky, kteří budou konat přijímací zkoušky na SŠ)

2. sportovní hry

3. anglická konverzace

4. chemická praktika

 

Poznámka: Zařazení předmětu do výuky závisí na počtu přihlášených žáků

 

Pošlete prosím následující návratku: e-mailem na zsradostin@seznam.cz , popř. písemně poštou nebo vhozením do poštovní schránky u hlavního vchodu do školy – do 21. 4. 2020. Děkujeme!

 

Návratka


Jméno a příjmení žáka: ....................................   Současná třída: ............

 

Název vámi vybraného volitelného předmětu: ..................................

 

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG