Odevzdávání učebnic

 

V Radostíně nad Oslavou 15. 6. 2020

Informace k předávání učebnic


I. stupeň

Přineste, prosím, učebnice k předání třídním učitelkám v daném termínu:

2. třída      22.6.    od 11.30 – 13.00 ve spojovacím krčku

3. B třída    24.6.   od 15.00 - 16.00  ve spojovacím krčku

4. třída      23.6.   od 15.00 - 16.00 ve spojovacím krčku

5. třída      22.6.   od 11.30 – 13.00 ve spojovacím krčku

 

Pokud se vám daný termín nehodí, kontaktujte svoji třídní učitelku.

 

II. stupeň

 • Žáci v určený den předají kompletní sadu učebnic. Pokud bude učebnice, kterou mají 1., 2. ve výjimečných případech 3. rok, poškozená, zaplatí poměrnou částku. Pokud učebnici ztratili, zakoupí ji (např. prodejna Albra Žďár nad Sázavou – Studentská 7) a přinesou v určený den do školy. Učebnice budou v pořádku, slepené, případné psaní tužkou vygumované
 • Stejný den dostanou žáci i učebnice na příští školní rok, které si podepíšou.
 • Žáci, kteří jsou přihlášeni ke konzultacím, předávají učebnice v den konzultace v týdnu od 22. – 26. června od 7.30 – 9.30 hodin.
 • Ostatní žáci tento den od 10.00 – 11.30 – ve spojovacím krčku školy, kde bude přítomen třídní učitel. Učebnice může předat i rodinný příslušník.

Časové rozvržení:

IX. třída    -    pátek 19. června:

 • Žáci přihlášení ke konzultacím k přijímacím zkouškám od 7.30 – 9.30 v učebně 22 a 26
 • Ostatní žáci od 10 – 11 hodin – spojovací krček

VIII. třída   -    pondělí 22. června

 • Žáci přihlášení ke konzultacím od 7.30 – 9.30 v učebně 26
 • Ostatní žáci od 10 – 11.30 hodin – spojovací krček

 

VII. třída   –    úterý 23. června

 • Žáci přihlášení ke konzultacím od 7.30 – 9.30 v učebně 22
 • Ostatní žáci od 10 – 11.30 hodin – spojovací krček

VI. B třída   –   středa 24. června

 • Žáci přihlášení ke konzultacím od 7.30 – 9.30 v učebně 22
 • Ostatní žáci od 10 – 11.30 hodin – spojovací krček

VI. A třída   –   čtvrtek 25. června

 • Žáci přihlášení ke konzultacím od 7.30 – 9.30 v učebně 22
 • Ostatní žáci od 10 – 11.30 hodin – spojovací krček

Poznámka:

Pokud žáci přihlášení ke konzultacím přinesou v den odevzdávání učebnic souhlas rodičů k odchodu ze školy v 9.30, mohou opustit školu, pro ostatní bude zajištěn dozor do 11.30 hodin.


Vysvědčení budou žáci 9. ročníku dostávat v pondělí 29. června při slavnostním rozloučení, ostatní třídy v úterý 30. června. Způsob předání bude oznámen.


Seznamy učebnic:


6. ročník

Sada

Cena:

Nechat

Sklad donesou

Český jazyk - 3 díly

120

Školní atlas

 

Fyzika

102

Tabulky pro ZŠ

 

Matematika 1. díl

91

   

Matematika 2. díl

98

   

Matematika 3. díl

98

   

Sbírka úloh M

137

   

Angličtina - uč.

261

   

Dějepis

153

   

Přírodopis

172

   

Zeměpis

172

   

 

7. ročník

Sada

Cena:

Nechat

Sklad donesou

Cena

Český jazyk 3 díly

120

Tabulky pro ZŠ

Přírodopis

 

Fyzika

130

Atlas světa

Zeměpis

 

Matematika 1.díl

98

NJ učebnice

Dějepis

 

Matematika 2.díl

98

NJ PS

Hudební výchova - ve škole

Matematika 3.díl

98

(NJ -  vlastní)

Občanská výchova - ve škole

Pracovní sešit z M

137

     

Angličtina

334

     

 

8. ročník

Sada

Cena:

Nechat

Sklad donesou

Český jazyk - 3 díly

120

Tabulky pro ZŠ

Zeměpis

Čítanka (5 žáků, ostatní mají ve škole) 

143

Atlas světa

Hudební výchova

Přírodopis

116

NJ 2. díl - uč.

Občanská výchova

Atlas ČR

99

Chemie

NJ 1. díl učebnice

Fyzika

122

NJ PS 2. díl

 

Dějepis

119

   

Matematika 1.díl

98

   

Matematika 2.díl

94

   

Matematika 3.díl

94

   

Prac. Sešit z M

137

   

Angličtina

261

   

 

9. ročník

 

Sada

Cena:

Nechat

Sklad donesou

Cena

Český jazyk - 3 díly

120

 

Tabulky pro ZŠ

72

Čítanka

146

 

Školní atlas světa

279

Přírodopis

125

 

Chemie 8. ročník

140

Chemie 9. r.

140

 

NJ uč. II. díl

189

Fyzika

89

 

NJ PS II. díl

129

Dějepis

169

 

Hudební výchova

 

Matematika 1.díl

101

 

Zeměpis

 

Matematika 2.díl

98

 

Běloun - Matematika (vybere p., uč. Janů)

Matematika 3.díl

98

 

Občanská výchova

 

Prac. sešit z M

148

     

Anglický jazyk

261

     

 

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG