Opatření ministra školství - školské rady

Funkční období členů školské rady zřízené při základní, střední nebo vyšší odborné škole podle § 167 školského zákona, které skončí v době ode dne účinnosti tohoto opatření do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu, se prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu. 

Viz  oop-skolskerady-a1a.pdf 

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG