Organizace výuky od 10. května

Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace

Organizace provozu školy od 10. května 2021

Rotační systém:

L týden:  II. A, III., V. třída,   II. stupeň: VI., VIII. třída (od 10.5.)

S týden:  I., II. B, IV. A, IV. B třída,    II. stupeň: VII. A, VII. B, IX. třída (od 17. 5.)

 

Testování – na začátku 1. vyučovací hodiny (viz průběh testování na naší škole):

Pondělí:  I. a II. stupeň

Čtvrtek: II. stupeň

 

POZOR: všichni žáci jsou povinni používat jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek (ne látkovou roušku)!


Poznámky k rozvrhu II. stupeň:

  • Nepočítá se s hodinami TV a s HV bez zpěvu
  • Třídy se učí v homogenních skupinách
  • Rozvrh je upraven tak, aby bylo v co nejmenší míře odpolední vyučování  - 6. a 7. ročník bez odpolední výuky, 8. a 9. ročník – jedno odpolední vyučování. (Odpolední vyučování zrušeno z důvodu omezení výuky v rouškách či respirátorech na základě znemožnění tělesné výchovy ve vnitřních prostorách)
  • On-line výuka zůstává v téměř stejném rozsahu, jsou zapracovány mírné úpravy z důvodu výuky učitelů v prezenční formě
  • On-line hodiny mohou být zkráceny o 5 minut na začátku či na konci hodiny, aby se vyučující mohl přemístit z prezenční výuky do on-line hodiny. Žáci se však přihlašují přesně dle rozvrhu
  • Některé volitelné předměty se přenáší do online podoby – asynchronní výuka z důvodu homogenity skupin

 

Umístění tříd:


Lichý týden:

II.A – 78

III. – 64/67

V. – 2. patro - 38/31

VI. – 3. patro - 104/105/106

VIII. – I. patro - 22/26

 

Sudý týden ( I. stupeň jiné přestávky dle stávajícího rozpisu):

I. – 73/75

II. B – 80

IV. A – 71

IV. B – 76

VII. A – 31

VII. B – 104

IX. – 26/22

 

Oběd – bude upřesněno

 

prilohaa904532260a0ainformace-pro-skoly-a-skolska-zarizeniafinal-k-odeslani.pdf Informace MŠMT k provozu škol od 10. května

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG