Organizace výuky od pondělí 24. května

    Od pondělí 24. května dochází k těmto úpravám provozu školy na základě novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví:

  • Ve škole jsou přítomni žáci ze všech tříd od 1. - 9. ročníku
  • Povinné testování žáků i zaměstnanců proběhne 1 x týdně, a to v pondělí, popř. další den při návratu žáka do školy
  • Všichni žáci i zaměstnanci jsou povinni nosit ve vnitřních prostorách ochranu úst a nosu (chirurgické roušky, nanoroušky, respirátory)
  • Všichni žáci i zaměstnanci dodržují platná hygienická pravidla, zvláště mytí rukou, dezinfekce, zachovávání odstupů

Rozvrhy tříd:

     Rozvrhy tříd I. stupně, zůstávají v platnosti, je omezeno např. dělení tříd z důvodu zrušení odpolední výuky, aby děti nepobývaly více jak 8 hodin v rouškách.

 


     Rozvrhy tříd II. stupně:

Pro tělesnou výchovu stále platí výrazná omezení, proto je rozvrh tělesné výchovy upraven do dvouhodinových bloků, kdy žáci budou cvičit a pobývat převážně venku. Pokud by byl pobyt venku znemožněn trvalým deštěm, z provozních důvodů odpolední vyučování tělesné výchovy odpadá, žáci odchází a odjíždějí domů poledními spoji. Případné zrušení odpolední výuky TV bude vždy sděleno prostřednictvím webových stránek školy do 11 hodin daného dne. 

 

Rozvrhy všech tříd od 24. května (doufejme do 30. 6.):


rozvrhy-trid-od-24.-5..pdf 

 

Provoz školní jídelny

     Režim školní jídelny je omezen mimořádným opatřením Mzd, žáci budou chodit na oběd dle daného rozvrhu, dojíždějící žáci směr Pavlov půjdou na oběd první. 

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG