Otevírání školy od 12. dubna - rotace tříd

     Pokud nedojde ke změně a školy v našem okrese se otevřou od 12. dubna 2021, bude probíhat tato rotační výuka:


Lichý týden (od 12. 4. - 16. 4.): ve škole II. A, III. a V. třída

ostatní třídy - distanční výuka


Sudý týden (od 19. 4. - 23. 4.): ve škole I., II. B, IV. A a IV. B třída

ostatní třídy - distanční výuka

 

Povinné testování žáků - každé pondělí a čtvrtek (popř. po návratu do školy jiný den).


Konzultace pro přihlášené žáky IX. třídy k přijímacím zkouškám - český jazyk a matematika:

pondělí a středa - skupiny do 6 žáků, přesné časy budou upřesněny.

Testování žáků - pondělí

 

Další informace budou zveřejňovány po získání instrukcí z MŠMT, popř. Kraje Vysočina.

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG