Placení kroužků - leden - květen

Prosíme o zaplacení zájmových kroužků na období: leden - květen. Cena se odvíjí od počtu hodin a počtu žáků v jednotlivých kroužcích.

 

Psaní všemi deseti: 50 Kč

Florbal: 228 Kč

Pěvecko-dramatický: 122 Kč

Volejbal: 148 Kč

Angličtina: 73 Kč

Hra na kytaru: 883 Kč

Příprava na přijímací zkoušky M: 20 Kč

Příprava na přijímací zkoušky ČJ: 48 Kč

Sportovní: 155 Kč

Keramika 2.: 55 Kč

Keramika 3.: 34 Kč

Keramika 4.: 70 Kč

Keramika 5.: 225 Kč

 

Poznámka:

V kroužcích keramiky je částka zvýšena o nákup keramické hlíny pro děti.

Florbalový kroužek pro 7. a 8. třídu byl zrušen pro nízký počet přihlášených žáků.

Příprava na přijímací zkoušky probíhá do  termínu přijímacích zkoušek.

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG