Plán akcí - listopad - červen


LISTOPAD

5.11. - Den otevřených dveří - 15.00 - 17.00

4. 11 - 15.11 - testování SCIO - žáci IX. tříy

11. 11. - preventivní programy - II., V., VII., IX. třída

11. - 22. 11. - testování vybraných aspektů matematické gramotnosti žáků 6. ročníku - ČŠI

14.11. - IX. třída exkurze Vamafil a Festival vzdělávání ve Žďáře nad Sázavou

15.11. - Florbal 8., 9. chlapci Velké Meziříčí

19. 11. - Florbal 8., 9. dívky - Žďár nad Sázavou

21.11. - exkurze IX. třída chlapci - SOU Bělisko Nové Město na Moravě

21. 11. - čtvrtletní pedagogická rada

21. 11. - plenární schůze SRPŠ a třídní schůzky v 16 hodin

26. 11. - IV. a V. třída - divadlo Reduta Brno - Brněnské pověsti - odjezd 7.15

26. 11. - VIII. třída - exkurze na ÚP Žďár nad Sázavou - volba povolání ve 12.30

29. 11. - Florbal 6., 7. dívky Velké Meziříčí


PROSINEC

4. 12. - Florbal 6., 7. chlapci Velké Meziříčí

10. 12. - exkurze Planetárium Brno - VI. A, VII. třída, odjezd 7.30

12.12. - Celé Česko čte dětem - program na I. stupni v 16 hodin

18. 12. - exkurze 9. třída chlapci - SOU Nové Město na Moravě - odjezd 7.30

20.12. - I. stupeň - hudební pořad Pan Tau, dále vánoční hrátky

20.12. - II. stupeń - vánoční hrátky, volejbalový turnaj

21. 12. - 5. 1. - vánoční prázdniny


LEDEN

9. 1. - třídní schůzky SRPŠ v 16 hodin, informační schůzka k přijímacímu řízení pro vycházející žáky 

23. 1. - pololetní pedagogická rada

29. 1. - divadelní představení "Skola základ života" - VI.A, VI.B, VII. - Horácké divadlo Jihlava

30. 1. - školní kolo recitační soutěže na I. stupni

30. 1. - ukončení I. pololetí - I. stupeń 4. vyučovací hodina, II. stupeń 5. vyučovací hodina , rozdání výpisů z vysvědčení

31. 1. - pololetní prázdniny


ÚNOR

12. 2. - projektový den se ZŠ Ostrov na Oslavou

25. 2. - Den otevřených dveří


BŘEZEN

2. 3. - divadlení představení "Šakalí léta" - VIII. a IX. třída - Horácké divadlo Jihlava

4. 3. - Den otevřených dveří

9. 3. - 15. 3. - jarní prázdniny

27. 3. - anglické divadlo - zájemci z II. stupně - Žďár nad Sázavou

27. 3. - matematická soutěž - Matematický klokan

31. 3. - první lekce plavání III. a IV. třídy - 10 lekcí každé úterý, odjezd 10.30

VIII. třída - školení první pomoci


DUBEN

3. 4. - zápis dětí do I. třídy - 7.30 - 16.30 hodin

8. 4. - velikonoční turnaj ve vybíjené pro naše žáky i okolní školy

9. 4. - velikonoční prázdniny

14. 4. - 1. termín jednotné přijímací zkoušky na střední školy - čtyřleté studium

15. 4. - 2. termín jednotné přijímací zkoušky na střední školy - čtyřleté studium

16. 4. - 1. termín jednotné přijímací zkoušky na střední školy - osmileté studium

17. 4. - 2. termín jednotné přijímací zkoušky na střední školy - osmileté studium

16. 4. - tříčtvrtletní pedagogická rada

16.4. - třídní schůzky v 16 hodin

21. 4. - anglické divadlo - V. třída - ZŠ Ostrov nad Oslavou

 

KVĚTEN

 6. 5. - exkurze JE Dukovany a VE Dalešice - 8. a 9. ročník

11. 5. - exkurze dopravní hřiště Žďár nad Sázavou - IV. třída

15. 5. - květinový den proti rakovině

20. 5. - fotografování žáků - tříd

21. 5.  - dopravní soutěž mladých cyklistů


ČERVEN

1. 6. - Den dětí - hry, hudební pořad

23. 6. - závěrečná pedagogická rada

26. 6. - odevzdávání učebnic

26.6. - loučení s IX. třídou - poslední zvonění

29. 6. - cvičení v přírodě

30. 6. - slavnostní ukončení školního roku

 

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG