Plán akcí na období leden - červen 2020


LEDEN

9. 1. - třídní schůzky SRPŠ v 16 hodin, informační schůzka k přijímacímu řízení pro vycházející žáky - v 15.30 hodin

16.1. - okresní kolo dějepisné olympiády

21. 1. - okresní kolo olympiády z českého jazyka

23. 1. - pololetní pedagogická rada

24. 1. - okresní kolo fyzikální olympiády

29. 1. - okresní kolo matematické olympiády - 5. a 9. ročník

29. 1. - divadelní představení "Škola základ života" - VI.A, VI.B, VII. - Horácké divadlo Jihlava

30. 1. - školní kolo recitační soutěže na I. stupni

30. 1. - ukončení I. pololetí - I. stupeń 4. vyučovací hodina, II. stupeń 5. vyučovací hodina, rozdání výpisů z vysvědčení

31. 1. - pololetní prázdniny


ÚNOR

 5. 2. - okrskové kole ve šplhu - Velké Meziříčí - I. stupeň

10. 2. - 14. 2. - kurzy anglického jazyka s rodilými mluvčími - přihlášení žáci

12. 2. - projektový den se ZŠ Ostrov na Oslavou

12.2. - okresní kolo olympiády z německého jazyka

19. 2. - okresní kolo olympiády z angličtiny

25. 2. - Den otevřených dveří

26. 2. - okresní kolo zeměpiné olympiády


BŘEZEN

2. 3. - divadlení představení "Šakalí léta" - VIII. a IX. třída - Horácké divadlo Jihlava

3. 3. - okresní kolo chemické olympiády

4. 3. - Den otevřených dveří

9. 3. - 15. 3. - jarní prázdniny

20. 3. - matematická soutěž: Matematický klokan

24. 3. - okresní kolo Pythagoriády

31. 3. - první lekce plavání III. a IV. třídy - 10 lekcí každé úterý, odjezd 10.30

VIII. třída - školení první pomoci


DUBEN

3. 4. - zápis dětí do I. třídy - 7.30 - 16.30 hodin

7. 4. - okresní kolo matematické olympiády - 6., 7., 8. ročník

8. 4. - velikonoční turnaj ve vybíjené pro naše žáky i okolní školy

8. 4. - okresní kolo biologické olympiády - kategorie C

9. 4. - velikonoční prázdniny

14. 4. - 1. termín jednotné přijímací zkoušky na střední školy - čtyřleté studium

15. 4. - 2. termín jednotné přijímací zkoušky na střední školy - čtyřleté studium

16. 4. - 1. termín jednotné přijímací zkoušky na střední školy - osmileté studium

17. 4. - 2. termín jednotné přijímací zkoušky na střední školy - osmileté studium

16. 4. - tříčtvrtletní pedagogická rada

16. 4. - třídní schůzky v 16 hodin

21. 4. - anglické divadlo - V. třída - ZŠ Ostrov nad Oslavou

21. 4. - okresní kolo biologické olympiády kategorie D

 

KVĚTEN

 6. 5. - exkurze JE Dukovany a VE Dalešice - 8. a 9. ročník

11. 5. - exkurze dopravní hřiště Žďár nad Sázavou - IV. třída

15. 5. - květinový den proti rakovině

20. 5. - fotografování žáků - tříd

21. 5.  - dopravní soutěž mladých cyklistů

21. 5. - okresní kolo Archimediády

školní vlastivědné výlety


ČERVEN

1. 6. - Den dětí - hry, hudební pořad

23. 6. - závěrečná pedagogická rada

26. 6. - odevzdávání učebnic

26.6. - loučení s IX. třídou - poslední zvonění

29. 6. - cvičení v přírodě

30. 6. - slavnostní ukončení školního roku

 

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG