Plánované akce březen - červen 2020

BŘEZEN

2. 3. - divadlení představení "Šakalí léta" - VIII. a IX. třída - Horácké divadlo Jihlava

2. 3. - 4. 3. - vydání zápisových lístků vycházejícím žákům

3. 3. - okresní kolo chemické olympiády

3. 3. - obvodní kolo recitační soutěže v Velkém Meziříčí

4. 3. - Den otevřených dveří

5. 3. - Projektový den se ZŠ Ostrov nad Oslavou

9. 3. - 15. 3. - jarní prázdniny

17. 3. - krajské kolo matematické olympiády - účast Vojtěch Doležal a Sára Dvořáková

18. 3. - krajské kolo dějepisné olympiády - účast Vojtěch Brada

19. 3. - okresní kolo ve šplhu

18. 3. - krajské kolo dějepisné olympiády - Pelhřimov

20. 3. - matematická soutěž: Matematický klokan

23. 3. - I. a II. třídy - preventivní program - čištění zubů

24. 3. - okresní kolo Pythagoriády

24. 3. - okresní kolo recitační soutěže

27. 3 - taneční soutěž Active Žďár nad Sázavou

30. 3. - obvodní kolo soutěže "Všeználek V. tříd"

31. 3. - první lekce plavání III. a IV. třídy - 10 lekcí každé úterý, odjezd 10.30

 


DUBEN

1. 4. - zahájení testování žáků V. třídy - M, ČJ, OSP, AJ

3. 4. - zápis dětí do I. třídy - 7.30 - 16.30 hodin

7. 4. - okresní kolo matematické olympiády - 6., 7., 8. ročník

8. 4. - velikonoční turnaj ve vybíjené pro naše žáky i okolní školy

8. 4. - okresní kolo biologické olympiády - kategorie C

8. 4. - projekt Kraje Vysočina - VII. třída - Čistá Vysočina

8. 4. - projekt První pomoc - VIII. třída - 8.05-10.45

9. 4. - velikonoční prázdniny

14. 4. - 1. termín jednotné přijímací zkoušky na střední školy - čtyřleté studium

15. 4. - 2. termín jednotné přijímací zkoušky na střední školy - čtyřleté studium

16. 4. - 1. termín jednotné přijímací zkoušky na střední školy - osmileté studium

16. 4. - tříčtvrtletní pedagogická rada

16. 4. - třídní schůzky v 16 hodin

17. 4. - 2. termín jednotné přijímací zkoušky na střední školy - osmileté studium

17. 4. - projekt První pomoc - VIII. třída - 8.05- 11.40

17. 4. - náhradní termín Čistá Vysočina

21. 4. - anglické divadlo - V. třída - ZŠ Ostrov nad Oslavou

21. 4. - okresní kolo biologické olympiády kategorie D

21. 4. - I. A a I. B - návštěva knihovny ve Velkém Meziříčí

22. 4. - projektový den I. stupně - Den Země

29. 4. - VIi., VIII., IX. třída - hodinový seminář k problematice  "FAKE NEWS"

 

KVĚTEN

 6. 5. - exkurze JE Dukovany a VE Dalešice - 8. a 9. ročník

11. 5. - exkurze dopravní hřiště Žďár nad Sázavou - IV. třída

11. 5. - exkurze VIII. třída - SPŠ Žďár nad Sázavou

13. 5. - pěvefcká soutěž I. stupně

15. 5. - květinový den proti rakovině

20. 5. - fotografování žáků - tříd

21. 5.  - dopravní soutěž mladých cyklistů

21. 5. - okresní kolo Archimediády

22. 5. - exkurze III., IV. a V. třídy - knihovna Žďár nad Sázavou

27. 5. - školní vlastivědný výlet IIII. A, IIII. B - Punkevní jeskyně, Macocha

školní vlastivědné výlety


ČERVEN

1. 6. - Den dětí - hry, hudební pořad

23. 6. - závěrečná pedagogická rada

26. 6. - odevzdávání učebnic

26.6. - loučení s IX. třídou - poslední zvonění

29. 6. - cvičení v přírodě

30. 6. - slavnostní ukončení školního roku

 

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG